xác xe tăng ở Lộc Tự thuộc tư liêu lịch sử gì A :Tư liệu chuyền miệng B :tư liệu hiện vật C :tư liệu chữ viết D :tư liệu hiện vật và chữ viết

Question

xác xe tăng ở Lộc Tự thuộc tư liêu lịch sử gì
A :Tư liệu chuyền miệng
B :tư liệu hiện vật
C :tư liệu chữ viết
D :tư liệu hiện vật và chữ viết

in progress 0
Harper 3 tháng 2021-09-02T15:11:50+00:00 2 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-02T15:12:55+00:00

  B nha bạn 

  Theo mình biết là tư liệu hiện vật có thể sờ và chạm vào

  chúc bạn học tốt!

  makuys

  0
  2021-09-02T15:13:45+00:00

  xác xe tăng ở Lộc Tự thuộc tư liêu lịch sử gì

  A :Tư liệu chuyền miệng

  B :tư liệu hiện vật

  C :tư liệu chữ viết

  D :tư liệu hiện vật và chữ viết

  Đáp án là B nhé . xác xe tăng ở Lộc Tự thuộc tư liêu lịch sử là hiện vật

  xin hay nhất

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )