ai biết kiết lị kị khí là gì ko ??? :>

Question

ai biết kiết lị kị khí là gì ko ??? :>

in progress 0
Adalyn 3 tháng 2021-09-12T22:00:20+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-12T22:01:20+00:00

  Vi khuẩn kỵ khí là vi khuẩn không cần sự cung cấp oxy cho sự tăng trưởng và có thể phản ứng tiêu cực hoặc thậm chí tử vong nếu có sự hiện diện của oxy

  0
  2021-09-12T22:02:08+00:00

  vi khuẩn kỵ khí là vi khuẩn không cần sự cung cấp ô xi cho sự tăng trưởng và có phản ứng tiêu cực hoặc có thể tử vong nếu có khí ôxi

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )