Ai có các dạng bài tập về đường tròn không ạ. Nếu có gửi cho mình nhé

Question

Ai có các dạng bài tập về đường tròn không ạ. Nếu có gửi cho mình nhé

in progress 0
Adalynn 3 tháng 2021-09-07T20:57:15+00:00 1 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T20:58:31+00:00

  Bài 1: Cho một đường tròn (O) và một điểm M nằm ngoài (O). Tia MO cắt (O) tại A, B (A nằm giữa M và O. Chứng minh rằng:

  a) MA là khoảng cách nhỏ nhất từ M tới các điểm của (O)

  b) MB là khoảng cách lớn nhất từ M tới các điểm của (O)

  Bài 2: Cho đường tròn (O) đường kính AD = 2R; gọi I là trung điểm của OD. Qua I kẻ dây BC vuông góc với AD

  a) Chứng minh tam giác ABC là tam giác đều

  b) Tính độ dài các cạnh của tam giác ABC theo R

  Bài 3: Cho tam giác ABC cân tại A, các đường cao AD và BE cắt nhau tại H. Gọi M và N lần lượt là trung điểm của AB và CH. Chứng minh rằng:

  a) MD ⊥ BE

  b) Bốn điểm M, N, D, E cùng nằm trên một đường tròn.

  Bài 4: Cho đường tròn (O; 5cm). Hai dây AB và CD song song với nhau. Tính khoảng cách giữa AB và CD biết AB = 6cm, CD = 8cm.

  Bài 5: Cho tam giác ABC cân tại A nội tiếp đường tròn (O). Gọi H là giao điểm của đường trung tuyến CM với OA. Gọi G là trọng tâm của tam giác AMC. Chứng minh rằng:

  a) OM ⊥ GH

  b) OG ⊥ CM

  Bài 6: Cho đường tròn (O; R) và một điểm A cố định trên đường tròn, B là một điểm di động trên đường tròn. Gọi M là một điểm trên AB sao cho 3AM = 2AB. Chứng minh rằng khi điểm B di động trên đường tròn (O) thì điểm M di động trên một đường tròn cố định.

  Bài 7: Cho đường tròn (O) đường kính AB; C là điểm di động trên đường tròn; H là hình chiếu của C trên AB. Trên OC lấy điểm M sao cho OM = OH

  a) Điểm M chạy trên đường nào?

  b) Kéo dài BC một đoạn CD = CB. Điểm D chạy trên đường nào?

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )