Ai giúp mình với tý mình vote 5 sao và câu trả lời hay nhất ạ 15 Cho Al tác dụng vừa đủ với 6,72 lít khí O2 (đktc) thu được số gam sản phẩm là A

Question

Ai giúp mình với tý mình vote 5 sao và câu trả lời hay nhất ạ
15
Cho Al tác dụng vừa đủ với 6,72 lít khí O2 (đktc) thu được số gam sản phẩm là
A:
20,4.
B:
15,3.
C:
17,85.
D:
10,2 .
16
Khí hiđro và oxi phản ứng nổ với nhau. Tỉ lệ về thể tích tương ứng của khí hiđro với oxi có giá trị là bao nhiêu để phản ứng xảy ra nổ mạnh nhất ?
A:
3 : 1.
B:
1 : 2.
C:
1 : 1.
D:
2 : 1.
17
Dãy nào sau đây có thể làm dung môi để hòa tan các chất.
A:
Nước, xăng.
B:
Nước, muối ăn.
C:
Đá vôi, muối ăn.
D:
Nước, đường kính trắng.
18
Số lít khí oxi (đktc) thu được, khi điện phân hoàn toàn 36 gam nước là
A:
11,2.
B:
44,8.
C:
22,4.
D:
33,6.
19
Tính chất vật lí nào sau đây không phải của hiđro?
A:
Không màu, không mùi.
B:
Ít tan trong nước.
C:
Là chất khí ở điều kiện thường.
D:
Nặng hơn oxi và không khí.
20
Dãy nào sau đây gồm các chất đều là oxit bazơ ?

A:
FeO, CaCO3 , MgO.
B:
CaO, MnO2 , HCl.
C:
Fe2 O3 , CaO, MgO.
D:
MgO, NaOH, Al2 O3 .
21
Khí H2 tác dụng vừa đủ với 57,6 gam FeO thì khối lượng Fe thu được là

A:
28 gam.
B:
44,8 gam.
C:
56 gam.
D:
33,6 gam.
22
Cho 46 gam Na tác dụng hết với H2 O (dư). Khối lượng NaOH thu được sau phản ứng là

A:
40 (g).
B:
20 (g).
C:
60 (g).
D:
80 (g).
23
Khi lưu huỳnh cháy trong không khí thì xảy ra phản ứng hóa học sau: S + O2 → SO2
Số gam S phản ứng đủ với 22,4 lít (đktc) khí O2 là
A:
64
B:
32
C:
48
D:
16
24
Nhận xét nào sau đây là sai?
A:
Nước tự nhiên đang bị ô nhiễm chủ yếu do các hoạt động của con người.
B:
Nước ngọt chiếm phần lớn trên trái đất.
C:
Nước có vai trò cực kỳ quan trọng trong đời sống còn người, động vật, thực vật.
D:
Nước có thể dập tắt đám cháy là do nước ngăn cách vật đang cháy tiếp xúc với oxi và làm giảm nhiệt độ của vật đang cháy.
25
Dãy nào sau đây gồm tất cả các chất là axit có oxi?
A:
HCl, NaOH, H2 SO4
B:
HCl, HNO3 , H2 SO4 .
C:
H3 PO4 HNO3 , H2 SO4 .
D:
HCl, Ca(OH)2 , H2 SO4 .

in progress 0
Cora 2 tuần 2021-11-28T15:11:54+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-28T15:13:04+00:00

  Đáp án:

   15.B

  16.D

  17.A

  18.C

  19.D

  20.C

  21.B

  22.D

  23.B

  24.B

  25.C

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-11-28T15:13:22+00:00

  $15/A$

  $16/D$

  $17/A$

  $18/C$

  $19/D$

  $20/C$

  $21/B$

  $22/D$

  $23/B$

  $24/B$

  $25/C$

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )