ai là người lấy vai làm giá súng trong chiến dịch điện biên phủ

Question

ai là người lấy vai làm giá súng trong chiến dịch điện biên phủ

in progress 0
Aaliyah 1 tháng 2021-08-13T13:54:41+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-13T13:56:18+00:00

  Người đã lấy vai làm giá súng trong chiến dịch điện biên phủ Bế Văn Đàn.

  0
  2021-08-13T13:56:20+00:00

  là anh Bế Văn Đàn

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )