ai là người tìm ra Châu Mĩ , vào năm nào?

Question

ai là người tìm ra Châu Mĩ , vào năm nào?

in progress 0
Alice 4 ngày 2021-12-05T07:14:13+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-05T07:15:55+00:00

  Christopher Columbus vào năm 1942

  0
  2021-12-05T07:15:57+00:00

  Côm-lôm-bô. Năm 1488

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )