Al-> NaAlO2 Al2O3-> NaAlO2 Hộ mình với hứa sẽ cho 5 *

Question

Al-> NaAlO2
Al2O3-> NaAlO2
Hộ mình với hứa sẽ cho 5 *

in progress 0
aihong 3 tháng 2021-09-09T08:38:32+00:00 2 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T08:39:50+00:00

  `Al ->` $NaAlO_2$

  phương trình: $2Al + 2NaOH +2H_2O$ `->` $2NaAlO_2 + 3H_2$

  $Al_2O_3$ `->` $NaAlO_2$

  phương trình: $Al_2O_3 + 2NaOH$ `->` $2NaAlO_2 + H_2O$

  Chúc bn học tốt!!

  Đội tuyển Hoá đấy à :))

  0
  2021-09-09T08:40:24+00:00

  (1) 2Al + 2H2O + 2NaOH -> 3H2 + 2NaAlO2.

  (2) Al2O3 + 2NaOH -> H2O + 2NaAlO2

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )