An có 64 viên bi chia đều thành 8 hộp , Bình có 48 viên bi cũng được chia vào các hộp như An. Hỏi Bình có ít hơn An bao nhiêu hộp bi

Question

An có 64 viên bi chia đều thành 8 hộp , Bình có 48 viên bi cũng được chia vào các hộp như An. Hỏi Bình có ít hơn An bao nhiêu hộp bi

in progress 0
Charlie 5 tháng 2021-07-08T23:56:53+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-08T23:58:26+00:00

  Đáp án + Giải thích các bước giải:

   Số viên bi mỗi hộp có là:

              `64 : 8 = 8` (viên)

  Số hộp bi Bình có là:

               ` 48 : 8 = 6` (hộp)

  Số hộp bi Bình ít hơn An là:

               ` 8 – 6 = 2` (hộp)

                         Đáp số: `2` hộp

  0
  2021-07-08T23:58:31+00:00

  Mỗi hộp có số viên bi là:

              64 : 8 = 8(viên)

  Bình có số hộp bi là:

               48 : 8 = 6(hộp)

  Bình ít hơn An số hộp bi là:

               8 – 6 = 2(hộp)

                         Đáp số: 2 hộp

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )