An được mẹ tặng quà là câu gì ? A. Câu bị động B. Câu chủ động C. Câu rút gọn D. Câu mở rộng cụm Chủ-Vị

Question

An được mẹ tặng quà là câu gì ?
A. Câu bị động
B. Câu chủ động
C. Câu rút gọn
D. Câu mở rộng cụm Chủ-Vị

in progress 0
Eden 5 tháng 2021-07-15T09:17:51+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-15T09:18:55+00:00

  A. Câu bị động;

  (An chủ ngữ chỉ người, vật được hoạt động của người, vật khác hướng vào; mẹ chủ ngữ chỉ người, vật thực hiện một hoạt động hướng vào người khác)

  0
  2021-07-15T09:19:26+00:00

  An được mẹ tặng quà là câu gì

  Là A câu bị động

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )