An và Bình đi xe đạp cùng 1 lúc từ A đến B, An đi với vân tốc 12 km/giờ, Bình đi với vận tốc 10 km/giờ. Đi đc 1,5 giờ, để đợi Bình, An quyết định giảm

Question

An và Bình đi xe đạp cùng 1 lúc từ A đến B, An đi với vân tốc 12 km/giờ, Bình đi với vận tốc 10 km/giờ. Đi đc 1,5 giờ, để đợi Bình, An quyết định giảm tốc độ xuống còn 7km/giờ. Tính quãng đường AB, biết rằng lúc gặp nhau là lúc An và Bình cùng đến B
Giups mình với :(( huhu Gấp lắm

in progress 0
Reese 3 tháng 2021-09-12T03:59:13+00:00 2 Answers 11 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-12T04:00:28+00:00

  Đáp án:

  Vận tốc ban đầu của An hơn Bình là: 12 – 10 = 2 (km/h)Sau 1,5 giờ khoảng cách giữa 2 bạn là: 2 x 1,5 = 3 (km)Sau khi An giảm vận tốc thì vận tốc của An kém Bình là : 10 – 7 = 3 (km/giờ)Thời gian để Bình đuổi kịp An là : 3 : 3 = 1 (giờ)Quãng đường AB là : 10 x (1,5+1) = 25 (km)

  0
  2021-09-12T04:01:03+00:00

  Đáp án: 25km

                                                               Bài giải:

                                     Sau 1,5 giờ, An đi được quãng đường là:

                                                   12 nhân 1,5=  18 ( km)

                                     Sau 1,5 giờ, Bình đi được quãng đường là:

                                                   1,5 nhân 10=  15 ( km)

                                     Sau 1,5 giờ, An và Bình cách nhau là:

                                                 18 – 15 = 3 ( km)

         Lúc đó An đi với vân tốc 7km/giờ mà Bình lại đi với vận tốc 10km/giờ nên thời gian chuyển động để Bình đuổi kịp An là:

                                                 3 : ( 10 – 7)= 1 ( giờ) 

                        Vì Bình đuổi kịp An tại B nên quãng đường AB dài là:

                                            ( 18 + 7 ) nhân 1= 25 ( km)

                                                                       Đáp số: 25 km 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )