Anh C điều khiển xe mô tô đi ngược đường một chiều và va vào xe của chị H đang đỗ bên đường làm gẫy gương xe của chị. Anh C phải chịu trách nhiệm pháp

Question

Anh C điều khiển xe mô tô đi ngược đường một chiều và va vào xe của chị H đang đỗ bên đường làm gẫy gương xe của chị. Anh C phải chịu trách nhiệm pháp lí nào sau đây? *
1 điểm
A. Hành chính và dân sự.
B. Hình sự và hành chính.
C. Kỉ luật và hình sự.
D. Dân sự và hình sự

in progress 0
Daisy 3 tháng 2021-08-31T17:23:07+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T17:24:24+00:00

  A

  0
  2021-08-31T17:24:50+00:00

  Anh C điều khiển xe mô tô đi ngược đường một chiều và va vào xe của chị H đang đỗ bên đường làm gẫy gương xe của chị. Anh C phải chịu trách nhiệm pháp lí nào sau đây? * 1 điểm

  A. Hành chính và dân sự.

  B. Hình sự và hành chính.

  C. Kỉ luật và hình sự.

  D. Dân sự và hình sự

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )