anh chị giúp em ạ em hứa 5sao luôn nè :)) cho đơn thức : 1/A = (-7x ²y ³).(-3x ³y∧5 ) B = (-1/2x ²y) ³.(-2x ²y ³) ² 2/A=(5/8x ³y ²).(2x ²y) ² B=(-3/4

Question

anh chị giúp em ạ em hứa 5sao luôn nè :))
cho đơn thức :
1/A = (-7x ²y ³).(-3x ³y∧5 )
B = (-1/2x ²y) ³.(-2x ²y ³) ²
2/A=(5/8x ³y ²).(2x ²y) ²
B=(-3/4 x∧4y).(1/2 x ²y).(4/3xy)

in progress 0
Brielle 2 tuần 2021-11-28T13:10:36+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-28T13:12:26+00:00

   

  Giải thích các bước giải:

   1/A=(-7x^2y^3)×(-3x^3y^5)

          =(-21)x^5y^8

       B=(1/2x^2y^3)^3×(-2x^2y^3)^2

       =(3/2x^6y^9)×(-4x^4y^6)

       =(-6)x^10y^14)

  2/A=(5/8x^3y^2)(2x^2y)^2

       =(5/8x^3y^2)(4x^4y^2)

       =5/2x^7y^4

    B=(-3/4x^4y)×(1/2x^2y)×(4/3xy)

        =(-1/2)x^7y^3)

     

  CHÚC BẠN HỌC TỐT $$$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )