Anh chị ơi giúp em với mai em còn thi số thập phân 5 đơn vị, 7 phần trăm, 2 phần nghìn được viết là:

Question

Anh chị ơi giúp em với mai em còn thi
số thập phân 5 đơn vị, 7 phần trăm, 2 phần nghìn được viết là:

in progress 0
Autumn 1 tháng 2021-07-30T04:12:28+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-30T04:14:09+00:00

  `Số` `thập` `phân` `5` `đơn` `vị“,` `7` `phần` `trăm“,` `2` `phần` `nghìn` `được` `viết` `là“:` `5,072` 

  0
  2021-07-30T04:14:26+00:00

  Số thập phân 5 đơn vị, 7 phần trăm, 2 phần nghìn được viết là: `5,072`

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )