Ảnh hưởng của yếu tố ngoại cảnh tới quang hợp? Ai giúp mk ngắn gọn vs ạ. Mk cảm ơn!

Question

Ảnh hưởng của yếu tố ngoại cảnh tới quang hợp?
Ai giúp mk ngắn gọn vs ạ. Mk cảm ơn!

in progress 0
Savannah 4 tháng 2021-08-22T14:02:09+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-22T14:03:25+00:00

  Đáp án:

  Đó là ảnh hưởng từ thời tiết,ảnh hưởng từ khí hậu,nước và đất và ánh sáng nữa

   

   

  0
  2021-08-22T14:04:01+00:00

  Ảnh hưởng của yếu tố ngoại cảnh tới quang hợp:

  -Ánh sáng: ảnh hưởng đến quang hợp về 2 mặt

    + Cường độ ánh sáng

    + Quang phổ ánh sáng

  -Nồng độ CO2

  Tăng nồng độ CO2 → tăng cường độ quang hợp

  -Nước: Khi cây thiếu nước từ 40 đến 60% thì quang hợp bị giảm mạnh và có thể bị ngừng trệ.

  -Nhiệt độ: Nhiệt độ cực tiểu hay cực đại làm ngừng quang hợp ở những loài cây khác nhau thì khác nhau.

  -Nguyên tố khoáng:

  Các nguyên tố khoáng ảnh hưởng nhiều đến quang hợp: N,P,S,Mg,N,K…

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )