Anh Toàn đi xe đạp từ A đến B với vận tốc 15km/h. Anh Mạnh đi xe đạp từ B về A với vận tốc 18km/h. Sau khi anh Toàn đi được 10km thì anh Mạnh mới khởi

Question

Anh Toàn đi xe đạp từ A đến B với vận tốc 15km/h. Anh Mạnh đi xe đạp từ B về A với vận tốc 18km/h. Sau khi anh Toàn đi được 10km thì anh Mạnh mới khởi hành. Hai người gặp nhau tại một điểm cách B 15km. Tính quãng đường AB.

in progress 0
Genesis 2 tháng 2021-10-23T00:11:43+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-23T00:12:53+00:00

                                        Giải

  Thời gian anh Mạnh đi để đến nơi gặp nhau là :

             15 : 18 = 5/6 [ giờ ]

  Quãng đường anh Toàn đã đi từ A đến nơi gặp nhau là :

             10 + 15 x 5/6 = 22,5 [ km ]

  Quãng đường AB dài là :

             15 + 22,5 = 37,5 [ km ]

                              Đ/S : 37,5 km

   

  0
  2021-10-23T00:13:14+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải: Thời gian anh Mạnh đi quãng đường 15 km là 15:18=5/6h

    Quãng đường anh Toàn đã đi từ A đến nơi gặp nhau là 10+(15.5/6)=22,5(km)

   Quãng đường AB dài 22,5+15=37,5 km

                   

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )