Anh từ 1 nước nông nghiệp trở thành công nghiệp như thế nào? Giúp mik với

Question

Anh từ 1 nước nông nghiệp trở thành công nghiệp như thế nào?
Giúp mik với

in progress 0
Gianna 18 phút 2021-09-17T23:15:20+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

    0
    2021-09-17T23:16:20+00:00

    -Họ cố gắng chăm chĩ làm việc và chị là một nược từng chỉ làm về nông nghiệp như chồng khoai,bắp,đậu,cà phê,……Và giờ trở thành một nước được xuất khâu từ nước này sang nước khác đóng vai trò cao trong thị trường thế giới.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )