Anna: Thank you so much for assisting me in the deal – Jane: A. You are welcome B. I can’t agree with you more C. That’s a great idea D. That’s u

Question

Anna: Thank you so much for assisting me in the deal – Jane:
A. You are welcome
B. I can’t agree with you more
C. That’s a great idea
D. That’s understandable

in progress 0
Athena 1 năm 2021-08-31T17:09:17+00:00 2 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T17:10:44+00:00

  Anna: Thank you so much for assisting me in the deal – Jane:

  A. You are welcome

  B. I can’t agree with you more

  C. That’s a great idea

  D. That’s understandable

  0
  2021-08-31T17:10:54+00:00

  Ta dịch nghĩa như dưới :

  Thank you so much for assisting me in the deal : Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã hợp tác với tôi trong thỏa thuận (hợp đồng) lần này 

  `A:` You are welcome : Không có gì đâu (Dùng để đáp lại lời cảm ơn một cách lịch sự)

  `B:` I can’t agree with you more : Tôi không thể đồng ý hơn với bạn (Diễn tả sự đồng ý, ủng hộ ý kiến, lời nói)

  `C:`  That’s a great idea : Đó là một ý tưởng tuyệt vời (Diễn tả lời khen ngợi một ai đó khi bạn nghĩ ý nghĩ, ý tưởng của họ rất hay)

  `D:` That’s understandable : Nó dễ hiểu (có thể hiểu mà) (Dùng để nói rằng điều gì đó có thể hiểu được, rằng bạn cảm thấy đó là điều bình thường, không lạ hoặc quá khó hiểu)

  `=>` Chọn đáp án `A`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )