b) Phân số nào dưới đây lớn nhất ? A . 3/8 B . 1/2 C. 1/3 D. 3/4

Question

b) Phân số nào dưới đây lớn nhất ?
A . 3/8 B . 1/2 C. 1/3 D. 3/4

in progress 0
Raelynn 11 phút 2021-10-10T07:17:01+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-10T07:18:18+00:00

  Ta có : `3/8<3/4;1/2>1/3`

  Vậy : $2$ phân số lớn nhất là `3/4` và `1/2`

  Ta lại có :

  `3/4=(3×2)/(4×2)=6/8;1/2=(1×4)/(2×4)=4/8`

  Vì `6/8>4/8` nên phân số lớn nhất là `3/4`

  `->D.3/4`

   

  0
  2021-10-10T07:18:57+00:00

  Đáp án:

   `D. 3/4`

  Giải thích các bước giải:

  Ta có:
  `3/8=(3xx3)/(8xx3)=9/24`
  `1/2=(1xx12)/(2xx12)=12/24`
  `1/3=(1xx8)/(3xx8)=8/24`
  `3/4=(3xx6)/(4xx6)=18/24`
  Vì `18/24` là số lớn nhất trong các số trên
  `=>` Số lớn nhất là:`3/4`
  `=>D. 3/4`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )