Ba bạn A ,B,C có 84 quyển sách , số sách A gấp 2 lần của B , số sách của B gấp 3 lần của C . Tìm số sách của ba bạn

Question

Ba bạn A ,B,C có 84 quyển sách , số sách A gấp 2 lần của B , số sách của B gấp 3 lần của C . Tìm số sách của ba bạn

in progress 0
Eloise 1 năm 2021-10-19T15:30:44+00:00 2 Answers 26 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-19T15:31:54+00:00

  Lời giải:

  Số sách của B gấp 3 lần số sách của C nên ta có số sách của B là 3 phần bằng nhau thì số sách của C là 1 phần. Số sách của A gấp 2 lần số sách của B nên số chắc của A là 6 phần.

  Ta có sơ đồ:

  A: |—-|—-|—-|—-|—-|—-|

  B: |—-|—-|—-|

  C: |—-|

  Tổng số phần bằng nhau là:

  $6+3+1=10$ (phần)

  Một phần có giá trị là hay số sách của C có là:

  $84:10=8,4$

  Số sách của bạn A có là:

  $8,4\times6=50,4$ (quyển)

  Số sách của B là:

  $8,4\times3=25,2$ (quyển)  

                      Đáp án: 50,4 quyển, 25,2 quyển, 8,4 quyển.

  Có thể do đề bài sai nên số quyển sách của ba bạn ra số thập phân, nhưng hướng làm đúng. Bạn xem lại đề bài nhé!

  0
  2021-10-19T15:32:27+00:00

  Số sách của A gấp 2 lần của B => Coi số sách của B là 1 phần thì của A là 2 phần

  Số sách của B gấp 3 lần của C => Coi số sách của C là 1 phần thì của B là 3 phần

  => Coi số sách của C là 1 phần thì số sách của A là: 2 . (3 : 1) = 6(phần)

  Số sách của A là:

          84 : (1 + 3 + 6) . 6 = 50,4(quyển)

  Số sách của B là:

          50,4 : 2 = 25,2(quyển)

  Số sách của C là:

          84 – 50,4 – 25,2 = 8,4(quyển)

  => Đề bài sai hoặc không tồn tại

  Chúc học tốt!!!

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )