Ba bạn An, Bình, Chi chia nhau một gói kẹo. Đầu tiên An lấyb1/3 gói và 5 cái kẹo, sau đó Bình lấy 2/5 số kẹo còn lại và 2 cái kẹo, cuối cùng Chi lấy 7

Question

Ba bạn An, Bình, Chi chia nhau một gói kẹo. Đầu tiên An lấyb1/3 gói và 5 cái kẹo, sau đó Bình lấy 2/5 số kẹo còn lại và 2 cái kẹo, cuối cùng Chi lấy 7 cái kẹo vừa hết. Hỏi An lấy bao nhiêu cái kẹo?

in progress 0
Piper 2 tháng 2021-10-05T03:54:46+00:00 2 Answers 36 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-05T03:56:27+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

  Số kẹo sau khi An lấy là

  (7+2): (1- 2/5) = 15 cái

  Số kẹo ban đầu là

  (15+5):2/3 = 30 cái

  Số kẹo An lấy là

  30x 1/3+5 = 15 cái

  0
  2021-10-05T03:56:42+00:00

  So keo sau khi An lay la

  (7+2): 3/5 = 15 (cai)

  So keo co trong goi ban dau la

  (15+5):2/3 = 30 (cai)

  So keo An lay la

  30:3+5 = 15(cai)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )