ba điểm A,B,C cùng nằm trên một tuyến đường. Một ô tô xanh đi từ B đến C với vận tốc 48km/h. Cùng lúc đó một ô tô đỏ đi từ A đến B theo hướng qua B đ

Question

ba điểm A,B,C cùng nằm trên một tuyến đường. Một ô tô xanh đi từ B đến C với vận tốc 48km/h. Cùng lúc đó một ô tô đỏ đi từ A đến B theo hướng qua B đến C với vận tốc 64km/h và đuổi theo ô tô xanh. Biết khoảng cách hai xe là 32km.
Hỏi
a. Sau bao lâu ô tô đỏ đuổi kịp ô tô xanh
b. Nơi gặp cách A bao nhiêu km, cách C bao nhiêu km

in progress 0
Anna 16 giờ 2021-09-13T17:52:29+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-13T17:54:20+00:00

  Đáp án:

  a) 2 giờ

   b) cách A 224km và cách C 

  Giải thích các bước giải:

   a) Hiệu vận tốc 2 xe là:

       64 – 48=16 (km/giờ)

       Gặp nhau lúc:

       32 : 16= 2(giờ)

  b) 2 giờ khi 2 xe đuổi kịp nhau cách A số km là:

       (48 + 64) x 2 = 224 (km)

     Quãng AC dài là:

      64 x 2 + 48 x 3 = 272

                      

      

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )