ba đội máy san đấtcùng làm một khối lượng công việc như nhau . đội thứ nhất hoàn thành công việc trong 6 ngày , đội thứ hai hoàn thành trong 10 ngày v

Question

ba đội máy san đấtcùng làm một khối lượng công việc như nhau . đội thứ nhất hoàn thành công việc trong 6 ngày , đội thứ hai hoàn thành trong 10 ngày và đội thứ ba hoàn thành trong 8 ngày . hỏi mỗi đội có bao nhiêu máy, biết đội thứ hai có ít hơn đội thứ ba 3 máy

in progress 0
Quinn 4 tuần 2021-11-17T00:24:50+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-17T00:26:40+00:00

  Gọi số máy san đất của 3 đội $1 ; 2 ; 3$ lần lượt là $x, y, z (x, y, z ∈$ N*$)$

  Vì năng suất mỗi máy san đất và khối lượng công việc là như nhau

  $⇒$ Số máy san đất và thời gian đề hoàn thành công việc là hai đại lượng tỉ lệ nghịch

  $⇒ 6x = 10y = 8z$

  $⇒  \dfrac{6x}{120} = \dfrac{10y}{120} = \dfrac{8z}{120}$

  $⇒ \dfrac{x}{20} = \dfrac{y}{12} = \dfrac{z}{15}$

  mà số máy đội hai ít hơn đội ba $3$ máy

  $⇒ z – y = 3$

  Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau, ta có:

  $\dfrac{x}{20} = \dfrac{z – y}{15 – 12} = \dfrac{3}{3} = 1$

  $⇒ x = 20 . 1 = 20 ; y = 12 . 1 = 12 ; z = 15 . 1 = 15$

  Vậy số máy của ba đội $1 ; 2 ; 3$ lần lượt là $20 ; 12 ; 15$ máy 

  0
  2021-11-17T00:26:43+00:00

  Giải thích các bước giải:

  Gọi x , y , z lần lượt là số máy cày cả đội thứ nhất, đội thứ hai, đội thứ ba( đk x,y,y ∈ N*)

  Theo đề bài, ta có:

  6x=10y=8z ⇒ x/1/6 = y/1/10 = z/1/8 và z – y= 3

  ADTCDTSBN, ta có:

  x/1/6 = y/1/10 = x/1/8 =      z  –   y               3

                                          ________________= _____=120

                                             1/8- 1/10             1

                                                                        __

                                                                        40

  ⇒ x = 120 . 1/6 = 20

      y=  120. 1/10= 12

      z=  120. 1/8 = 15

  Vậy đội thứ nhất có 20 máy 

         đội  thứ hai 12 máy

          đội thứ ba có 15 máy

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )