Bác Hồ có tất cả mấy tên Nêu tên đầu tiên của Bác !!!

Question

Bác Hồ có tất cả mấy tên
Nêu tên đầu tiên của Bác !!!

in progress 0
Piper 4 tháng 2021-08-16T05:09:01+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-16T05:10:03+00:00

  Bác Hồ có tất cả 169 tên hoặc 152 ( chắc là 152 tên )

  Tên khai sinh là Nguyễn Sinh Cung

  0
  2021-08-16T05:10:43+00:00

  bác hồ có tất cả 152 tên 

  tên đầu tiên của bác là nguyễn sinh cung

  chúc bạn học tốt , nocopy nếu cop cho em xin link

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )