Bác khoa cấy lúa trên một thửa ruộng hình thang có đáy lớn 120 m đáy nhỏ bằng 2/3 đáy lớn và bằng 4/5 chiều cao biết rằng cứ 100 mét vuông thì thu hoạ

Question

Bác khoa cấy lúa trên một thửa ruộng hình thang có đáy lớn 120 m đáy nhỏ bằng 2/3 đáy lớn và bằng 4/5 chiều cao biết rằng cứ 100 mét vuông thì thu hoạch được 70 kg thóc hỏi thửa ruộng đó bác Hòa thu hoạch được mấy tạ thóc

in progress 0
Ivy 2 tháng 2021-10-27T07:22:19+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-27T07:23:38+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Đáy bé thửa ruộng hình thang là :

      120 x $\frac{2}{3}$ = 80 (m) 

   Chiều cao thửa ruộng hình thang là :

       80 x $\frac{4}{5}$ = 64(m)

   Diện tích thửa ruộng hình thang là :

       (120 + 80) : 2 x 64 = 12800 (m²)

   Trên thửa ruộng đó, người ta thu hoạch được số tạ thóc là :

        12800 : 100 x 7 = 8960 (kg)

            8960 kg = 89,6 tạ 

              Đáp số : 89,6 tạ 

  0
  2021-10-27T07:23:57+00:00

  Thế cuối cùng bác tên gì :)))

  đáy bé thửa ruộng là:
  120 : 3 x 2 = 80 (m)
  chiều cao thửa ruộng là:
  80 : 4 x 3 = 60 (m)
  diện tích thửa ruộng là:
  (120 + 80) x 60 : 2 = 6000 (m2)
  số ki-lô-gam thóc thu hoạch được trên thửa ruộng đó là:
  6000 : 100 x 70 = 4200 (kg) = 42 (tạ)
  đáp số: 42 tạ thóc

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )