Bác Năm mới mua miếng đất hình vuông có diện tích 3600m2. Bác tính làm hàng rào bằng dây kẽm gai hết tất cả 5 000 000 đồng bao gồm cả chi phí dây kẽm

Question

Bác Năm mới mua miếng đất hình vuông có diện tích 3600m2. Bác tính làm hàng rào bằng dây kẽm gai hết tất cả 5 000 000 đồng bao gồm cả chi phí dây kẽm và tiền công làm. Gọi x là giá mỗi mét dây kẽm (x > 0), y là số tiền công làm hàng rào.
a.Hãy viết hàm số tính công làm hàng rào
b. Hỏi bác Năm phải trả bao nhiêu tiền công để thợ rào hết hàng rào. Biết rằng giá mỗi mét dây kém là 15.000 đồng

in progress 0
Claire 10 giờ 2021-09-15T07:24:07+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-15T07:25:41+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   a, cạnh của miếng dất hình vuong là $\sqrt[]{3600}$ =60 m

  chu vi hình vuông là 60.4=240m

  vậy cần 240m để làm hàng rào

  ⇒ số tiền cần dùng là 240x

  + công làm hàng rào là 5 000 000 -240x

  ⇒ hàm số biểu diễn là  y= 5 000 000 -240x (1)

  b, thay x=15 000 và hàm số (1) ta có 

   y=5 000 000 -240 . 15 000

   y= 1 400 000 đồng 

    

  0
  2021-09-15T07:25:46+00:00

  `a,` Cạnh của hình vuông là: $\sqrt[]{3600}=60m$

  Chu vi của hình vuông: `60*4=240m`

  Theo đề ta có: `240x` là số tiền mà 240m dây kẽm.

  Biểu diễn hàm số tính công làm hàng rào:

  `=>y=5000000-240x(1)` 

  `b,` Thay `x=15000` vào `(1)` ta được:

  `y=5000000-240.15 000=1400000` (đồng).

  Vậy ……………

   

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )