bác thợ mộc làm một bộ bàn ghế gồm 1 cái bàn và 4 cái ghế hết 16 giờ 30 phút. Hỏi trung bình làm một cái ghế mất bao nhiêu thời gian ? ( Biết rằng thờ

Question

bác thợ mộc làm một bộ bàn ghế gồm 1 cái bàn và 4 cái ghế hết 16 giờ 30 phút. Hỏi trung bình làm một cái ghế mất bao nhiêu thời gian ? ( Biết rằng thời gian làm 1 cái bàn bằng thời gian làm 2 cái ghế )

in progress 0
Mary 3 tuần 2021-11-21T00:09:25+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-21T00:10:38+00:00

  Đáp án:

  thời gian làm 1 cái bàn bằng thời gian làm 2 cái ghế nên làm 1 cái bàn và 4 cái ghế bằng làm 6 cái ghế

  trung bình làm một cái ghế mất số thời gian là:

  16 giờ 30 phút : 6 = 2 giờ 45 phút

  Đáp số:2 giờ 45 phút

  0
  2021-11-21T00:10:44+00:00

  Bác thợ mộc phải làm hết số ghế là:

             1×2+4=6 (cái)
  Trung bình làm một cái ghế mất số thời gian là:

              16 giờ 30 phút : 6 = 2h45 phút

                                           Đ/số : 2h 45 phút

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )