bài 1 :2 ô tô xuất phát từ a đến b cùng một lúc là và đi được mang chiều nhau sau 2 giờ chúng gặp nhau Quãng đường AB dài 180 km Tìm vận tốc của ô tô

Question

bài 1 :2 ô tô xuất phát từ a đến b cùng một lúc là và đi được mang chiều nhau sau 2 giờ chúng gặp nhau Quãng đường AB dài 180 km Tìm vận tốc của ô tô biết rằng vận tốc của ô tô đi được a từ A đến B Vận tốc ô tô đi từ B là 10km/ giờ
bài 2 Một ô tô đi được quãng đường dài 180 km với vận tốc là 42,5 km h Tính thời gian ô tô đi được quãng đường đó
bài 3 Một thửa ruộng hình thang có trung bình cộng là hai đáy bằng 12 m diện tích thửa ruộng đó bằng 144 m2
a tính chiều cao của thửa ruộng hình thang
b Biết hai đáy là 6 m Tính độ dài mỗi cạnh của thửa ruộng hình thang

in progress 0
Clara 2 tháng 2021-10-22T10:33:02+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-22T10:34:21+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Tổng vận tốc hai ô tô là:

  180 : 2 = 90 (km/giờ)

  Vận tốc ô tô đi từ A đến B là:

  (90 – 10) : 2 = 40 (km/giờ)

  Vận tốc ô tô đi từ B đến A là:

  90 – 40 = 50 (km/giờ)

     ĐS: 50 km/giờ

  0
  2021-10-22T10:34:43+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Trường hợp 1: Vận tốc của ô tô đi từ A đến B hơn vận tốc ô tô đi từ B đến A là 10 km/giờ

  Tổng vận tốc hai ô tô là:

  180 : 2 = 90 (km/giờ)

  Vận tốc ô tô đi từ B đến A là:

  (90 – 10) : 2 = 40 (km/giờ)

  Vận tốc ô tô đi từ A đến B là:

  90 – 40 = 50 (km/giờ)

    ĐS:

  Trường hợp 2: Vận tốc của ô tô đi từ A đến B kém vận tốc đi từ B đến A là 10 km/giờ

  Tổng vận tốc hai ô tô là:

  180 : 2 = 90 (km/giờ)

  Vận tốc ô tô đi từ A đến B là:

  (90 – 10) : 2 = 40 (km/giờ)

  Vận tốc ô tô đi từ B đến A là:

  90 – 40 = 50 (km/giờ)

     ĐS: 50 km/giờ

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )