Bài 1: a) Tìm số thực x và số tự nhiên n biết :x^2+2x+4^n-2^n+1+2=0 b) Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức : N =4x+1/4x^2+2

Question

Bài 1: a) Tìm số thực x và số tự nhiên n biết :x^2+2x+4^n-2^n+1+2=0
b) Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức : N =4x+1/4x^2+2

in progress 0
Genesis 4 tháng 2021-08-11T22:19:11+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-11T22:20:20+00:00

  Giải thích các bước giải:

  a.Theo đề ta có :

  $x^2+2x+1+(2^n)^2-2.2^n+1=0$ 

  $\to (x+1)^2+(2^n-1)^2=0$

  $\to x+1=2^n-1=0\to x=-1,n=0$

  b.Ta có :

  $1-N=1-\dfrac{4x+1}{4x^2+2}=\dfrac{4x^2-4x+1}{4x^2+2}=\dfrac{(2x-1)^2}{4x^2+2}\ge 0\to N\le 1$

  Dấu = xảy ra khi $2x-1=0\to x=\dfrac 12$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )