bài 1 . bỏ ngoặc rồi tính a, (36+79)+(145-79-36),b,-144-\29-(+144)-(+144)/…..lưu ý : dấu gạch \,/ là dấu ngoặc vuông nha

Question

bài 1 . bỏ ngoặc rồi tính a, (36+79)+(145-79-36),b,-144-\29-(+144)-(+144)/…..lưu ý : dấu gạch \,/ là dấu ngoặc vuông nha

in progress 0
Nevaeh 2 tháng 2021-07-24T21:40:28+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-24T21:42:03+00:00

  Đáp án + Giải thích các bước giải:

  a)

  `(36+79)+(145-79-36)`

  `=36+79+145-79-36`

  `=(36-36)+(79-79)+145`

  `=0+0+145`

  `=145`

  b)

  `-144-[29-(+144)-(+144)]`

  `=-144-[29-144-144]`

  `=-144-29+144+144`

  `=(-144+144)+(-29+144)`

  `=0+115`

  `=115`

   

  0
  2021-07-24T21:42:12+00:00

  (36+79)+(145-79-36)

  = 36 + 79 + 145 – 79 – 36

  = 36 + 79 + 145 + (-79) + (-36)

  = [ 36 + (-36)] + [ 79 + (-36) ] + 145

  =  0 + 0 + 145

  = 145 

  b) -144 – [ 29 – (+144) – (+144)]

  = -144 – [ 29 – 144 – 144 ]

  = -144 – 29 + 144 + 144 

  = -144 + (-29) + 144 + 144

  =  (-144 + 144 ) + [ 144 + (-29) ]

  = 0 + 115

  = 115

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )