Bài 1: Cho ΔABC cân tại A. H là trung điểm của BC. Gọi I là hình chiếu vuông góc của H trên AC và O là trung điểm của HI. Chứng minh

Question

Bài 1: Cho ΔABC cân tại A. H là trung điểm của BC. Gọi I là hình chiếu vuông góc của H trên AC và O là trung điểm của HI. Chứng minh rằng:
a) HA.IC = HI.HC
b) ΔBIC ~ ΔAOH
c) AO ⊥ BI
Bài 2: Một lăng trụ đứng ABCA’B’C có đáy là một tam giác đều có cạnh bằng 3cm ; cạnh bên AA’ = 5cm. Tính diện tích xung quanh ; diện tích toàn phần và thể tích hình lăng trụ.
Giúp mình với,mình cần gấp ạ

in progress 0
Liliana 2 tháng 2021-10-21T07:26:08+00:00 1 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-21T07:27:13+00:00

  Đáp án:

  + qua H kẻ HM//BI=> M là trung điểm IC 
  xét tam giác AHO và HCM 
  ta có AHO^ = HCM^ 
  và HA/HO = 2HA/HI = 2AC/AH (do AIH ~ AHC) 
  CH/CM = 2CH/CI = 2AC/AH (do CHI ~ CAH) 
  => AHO ~ HCM 
  => HAO^ = CHM^ (*) 
  mà CHM^ = HBI^ (đồng vị) (**) 
  tỪ * và ** => HAO^ = HBI^ =>tứ giác BAOH nội tiếp 
  => AHB^ = AIB^ = 90 hay AO vuông BI (đpcm) 

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )