Bài 1 : Cho đoạn văn sau: ‘ Ấy trong khi quan lại lớn ù ván bài to như thế , thì khắp mọi nơi miền đó ,nước tràn lênh láng ,xoay thành vực sâu , nhà c

Question

Bài 1 : Cho đoạn văn sau:
‘ Ấy trong khi quan lại lớn ù ván bài to như thế , thì khắp mọi nơi miền đó ,nước tràn lênh láng ,xoay thành vực sâu , nhà cửa trôi băng ,lúa má ngập hết ; kẻ sống không có chỗ ở kẻ chết không có nơi chôn , lênh đênh mặt nước , chiếc bóng bơ vơ , tình cảnh thảm sầu ,kể sao cho siết!
3.Tìm từ láy và cho biết loại từ láy được dùng trong đoạn văn
4.chỉ ra phép liệt kê , kiểu liệt kê , và tac dụng của phép liệt kê ”

in progress 0
Nevaeh 2 tháng 2021-07-27T08:43:04+00:00 2 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-27T08:44:05+00:00

  3. Các từ láy là: lênh láng, lênh đênh, bơ vơ 

  Các từ láy trên đều là các từ láy bộ phận

  4. Phép liệt kê: ” Nước tràn lênh láng, xoay thành vực sâu, nhà cửa trôi băng, lúa má ngập hết; kẻ sống không có chỗ ở, kẻ chết không có chỗ chon, lênh đênh mặt nước, chiếc bóng bơ vơ, tình cảnh thảm sầu”

  Kiểu liệt kê: liệt kê tăng tiến

  Tác dụng:

  – Nhấn mạnh, tăng tính sinh động, hấp dẫn cho đoạn văn

  – Thể hiện được sự vô tâm của quan phụ mẫu trong tình cảnh bão gió

  Chúc bn học tốt

  Xin ctlhn

  0
  2021-07-27T08:44:37+00:00

  a, Các từ láy trong đoạn văn là: lênh láng, lênh đênh, bơ vơ

  Đây là các từ láy bộ phận.

  b, Nước tràn lênh láng ,xoay thành vực sâu , nhà cửa trôi băng ,lúa má ngập hết ; kẻ sống không có chỗ ở kẻ chết không có nơi chôn , lênh đênh mặt nước , chiếc bóng bơ vơ , tình cảnh thảm sầu ,kể sao cho siết!

  Kiểu liệt kê: liệt kê tăng tiến 

  Tác dụng: – Nhấn mạnh sự khổ cực, tuyệt vọng của người dân trong con bão lũ, đê vỡ,..

                  – Nói lên sự vô tâm, ích kỉ của tên Quan phụ mẫu.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )