bài 1 : cho tam giác ABC cân tại A phân giác góc B và góc C cắt AC và AB theo thứ tự tại d và e Chứng minh tam giác AED đồng dạng với tam giác ABC

Question

bài 1 : cho tam giác ABC cân tại A phân giác góc B và góc C cắt AC và AB theo thứ tự tại d và e Chứng minh tam giác AED đồng dạng với tam giác ABC

in progress 0
Eliza 2 tuần 2021-11-24T16:56:15+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-24T16:57:52+00:00

  Đáp án:

   xét tam giác AED và tam giác ABC có

    A chung

  AED=ABC(đv )

  =) tam giác AED đồng dạng tam giác ABc

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )