Bài 1 CMR: a-(b-c)=(a-b)+c=(a+c)-b Bài 2 CMR: (a-b)+(c-d)=(a+c)-(b+d) (a-b)-(c-d)=(a+d)-(b+c) ADT:(áp dụng tính) (325-47)+(175-53) (756-217

Question

Bài 1 CMR:
a-(b-c)=(a-b)+c=(a+c)-b
Bài 2 CMR:
(a-b)+(c-d)=(a+c)-(b+d)
(a-b)-(c-d)=(a+d)-(b+c)
ADT:(áp dụng tính)
(325-47)+(175-53)
(756-217)-(183-44)

in progress 0
Valerie 2 tháng 2021-07-24T20:47:38+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-24T20:48:59+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Bài 1

  a-(b-c)=a-b+c

  (a-b)+c=a-b+c

  (a+c)-b=a-b+c

  ⇒a-(b-c)=(a-b)+c=(a+c)-b

  Bài 2

  (a-b)+(c-d)=a-b+c-d

  (a+c)-(b+d)=a+c-b-d=a-b+c-d

  ⇒ (a-b)+(c-d)=(a+c)-(b+d)

  (a-b)-(c-d)=a-b-c+d

  (a+d)-(b+c)=a-b-c+d

  Áp dụng

  (325-47)+(175-53)=325-47+175-53=(325+175)-(47+53)=500-100=400

  (756-217)-(183-44)=756-217-183+44=(756+44)-(217+183)=800-400=400

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )