Bài 1: Đổi các số thập phân sau sang phân số a) 0, (37) b) 1,2 (54) c) 15,0 (123) giải cho tiết hộ mk vs mk dng cần gấp

Question

Bài 1: Đổi các số thập phân sau sang phân số
a) 0, (37)
b) 1,2 (54)
c) 15,0 (123)
giải cho tiết hộ mk vs mk dng cần gấp

in progress 0
Kennedy 18 phút 2021-09-12T00:29:35+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-12T00:30:54+00:00

  Đáp án:

  37/100

  324/5

  1845

  0
  2021-09-12T00:31:13+00:00

  Đáp án: 37/100

  324/5

  1845

  Giải thích các bước giải:

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )