Bài 1 : Lớp 4A và 4B chuẩn bị 96k để mua phần thưởng cuối năm . Lớp 4A mua hết 10k . Lớp 4B mua hết 26k . Khi đó số tiền còn lại của lớp 4A gấp đôi

Question

Bài 1 : Lớp 4A và 4B chuẩn bị 96k để mua phần thưởng cuối năm . Lớp 4A mua hết 10k . Lớp 4B mua hết 26k . Khi đó số tiền còn lại của lớp 4A gấp đôi số tiền còn lại của lớp 4B . Hỏi lúc đầu mỗi lớp chuẩn bị bao nhiêu tiền để mua phần thưởng ?
Bài 2 : 2 kho thóc , kho thóc A có 32000 tấn , kho B có 5600 tấn . Nếu chuyển đi ở mỗi kho cùng 1 số thóc nào đó thì số thóc còn lại của kho B gấp đôi số thóc còn lại ở kho A .Tìm số thóc đã chuyển đi ở mỗi kho
MK ĐANG CẦN GẤP ! CÁC BẠN LÀM GIÚP MK VỚI !!! CẢM ƠN NHIỀU Ạ !!!
CÓ LÍ LUẬN VÀ VẼ SƠ ĐỒ NHA CÁC BẠN !!!!!!!! ^^

in progress 0
Amara 4 tuần 2021-08-17T04:43:52+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-17T04:45:37+00:00

  Bài 1:

  Cả hai lớp còn số tiền là

  96 000-(26 000+10 000)=60 000 đồng

  Số tiền lớp 4B còn là

  60 000 :(2+1)×1=20 000 đồng

  Số tiền lớp 4B chuẩn bị là

  20 000+26 000=46 000 đồng

  Số tiền lớp 4A chuẩn bị là

  96 000-46 000=50 000 đồng

  Bài 2:

  Khi bớt ở 2 số cùng một số đơn vị thì hiệu giữa chúng không thay đổi. Hiệu số thóc ở hai kho là:

        5600 – 3200 = 2400 (tấn)

  Khi đó số thóc ở kho B còn gấp đôi số thóc ở kho A nên ta có sơ đồ:

   Kho B mới:       |———-|———-|

   Kho A mới:       |———-|   2400

  Hiệu số phần bằng nhau là: 

         2 – 1 = 1 (phần)

  Số thóc ở kho A mới là: 

         2400 : 1 = 2400 (tấn)

  Số thóc ở kho B mới là:

          2400 × 2 = 4800 (tấn)

  Số thóc lấy ra là:

          5600 – 2400 = 3200 (tấn)

   

  0
  2021-08-17T04:45:47+00:00

  @Active Activity.

  Bài $1:$ 

  Cả hai lớp còn lại số tiền là:

  $96 000-(26 000+10 000)=60 000 (đồng)$

  Lớp $4B$ còn lại số tiền là:

  $60 000÷(2+1)×1=20 000 (đồng)$

  Lớp $4B$ chuẩn bị số tiền là:

  $20 000+26 000=46 000 (đồng)$

  Lớp $4A$ chuẩn bị số tiền là:

  $96 000-46 000=50 000 (đồng)$

  Đáp số: Lớp $4B:$ $46 000$ đồng.

  Lớp $4A:$ $50 000$ đồng.

  Bài $2:$ $\text{Bài này hơi khó nên mình ko làm được, mong bạn nhận}$

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )