Bài 1: Một ô tô khởi hành từ A lúc 6 giờ 45 phút và đến B lúc 9 giờ 15 phút. Tính vận tốc của ô tô, biết quãng đường AB dài 195km. ….……………………………………………

Question

Bài 1: Một ô tô khởi hành từ A lúc 6 giờ 45 phút và đến B lúc 9 giờ 15 phút. Tính vận tốc của ô tô, biết quãng đường AB dài 195km.
….………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 2: Một ô tô đi từ A lúc 9 giờ rưỡi với vận tốc 56 km /giờ.Dọc đường lái xe nghỉ 45 phút rồi tiếp tục đi đến B lúc 12 giờ 30 phút. Tính quãng đường AB.
….………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 3: Lúc 8 giờ 15 phút Hùng đạp xe tới nhà bạn chơi với vận tốc 18 km/giờ. Hỏi Hùng tới nhà bạn lúc mấy giờ? Biết quãng đường từ nhà Hùng đến nhà bạn dài 13,5km.
+ Bước đầu đi tìm thời gian đi . t = s : v
+ Muốn tìm giờ đến nơi ta lấy thời gian đi cộng giờ xuất phát.
….………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 4: Môt người đi xe máy từ A với vận tốc 50km/giờ và sau 1 giờ 30 phút thì đến B. Hỏi nếu người đó đi xe đạp với vận tốc bằng 3/5 vận tốc khi đi xe máy thì phải mất mấy giờ mới đi hết quãng đường AB?
+ Bước đầu đổi 1 giờ = ……….giờ
+ Sau đó đi tìm quãng đường AB.
+ Bước tiếp đi tìm vận tốc đi bằng xe đạp.
+ Sau đó đi tìm thời gian đi hết quãng đường bằng xe đạp.
….………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

in progress 0
Maria 6 ngày 2021-12-03T21:14:34+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-03T21:15:41+00:00

  Đáp án:

  1. Thời gian ô tô đi:

  9 giờ 15 phút-6 giờ 45 phút=2h30′

  2h30’=2,5 giờ

  Vận tốc ô tô:

  195 : 2,5=78(km/h)

  2. Thời gian ô tô đi:

  12 giờ30 phút-9 giờ 30=3h

  Quãng đường AB dài là:

  56 x 3=168(km)

  3.Thời gian Hùng đi:

  13,5:18=0,75(h)

  0,75h=45 phút

  Thời gian Hùng tới nơi:

  8 giờ 15 phút +45 phút=9 giờ

  4.Quãng đường AB:

  50 x1=50(km/h)

  Vận tốc đi bằng xe đạp:

  50 : 1=50(km/h)

  Thời gian đi hết quãng đường:

  50:50=1(h)

  Chúc bạn học tốt!!!

   

  0
  2021-12-03T21:15:59+00:00

  Lời giải:

  BÀI 1

  Thời gian để ô tô đó đi từ A đến B là:

  9 giờ 15 phút – 6 giờ 45 phút =2 giờ 30 phút=2,5 giờ

  Vận tốc ô tô đó là:

  195:2,5=78 (km/h)

               Đáp số: 78km/h

  BÀI 2 

  9 giờ rưỡi là 9 giờ 30 phút 

  Thời gian ô tô đi là:

  12 giờ 30 phút – 9 giờ 30 – 45 phút =2 giờ 15 phút

                                                            =2,25 giờ

  Quãng đường AB dài số ki-lô-mét là:

  56×2,25=126 (km)

               Đáp số: 126km

  BÀI 3

  Thời gian hùng đi từ nhà đến nhà bạn là:

     13,5:18=0,75 (giờ)

  Đổi 0,75 giờ = 45 phút

  Hùng tới nhà bạn lúc số giờ là: 

  8 giờ 15 phút +45 phút=8 giờ 60 phút

                                        =9 giờ

  Vậy Hùng tời nhà bạn lúc 9 giờ

  BÀI 4 

  Đổi 1 giờ 30 phút=1,5 giờ

  Quãng đường AB dài số ki-lô-mét là:

     50×1,5=75 (km)

  Nếu đi xe đạp thì vận tốc của người đó là:

      50:5×3=30 (km/h)

  Nếu người đó đi xe đạp thì thời gian người đó đi hết quãng đường AB là:

      75:30=2,5 giờ

                = 2 giờ 20 phút

                 Đáp số: 2 giờ 20 phút.

  Giải thích:

  Mình sử dụng công thức:

  Vận tốc=$\dfrac{\text{Quãng đường}}{\text{Thời gian}}$

  CHÚC BẠN HK TỐT !!!

  BẠN CHO MK CTLHN NHÉ BẠN MK GÕ MỎI TAY LẮM

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )