Bài 1 : một tấm kính hình chữ nhật có chiều rộng 9 cm , nửa chu vi gấp 3 lần chiều rộng .Tính diện tích tấm kính đó ? Bài 2 : a ) một ao cá hình chữ

Question

Bài 1 : một tấm kính hình chữ nhật có chiều rộng 9 cm , nửa chu vi gấp 3 lần chiều rộng .Tính diện tích tấm kính đó ?
Bài 2 :
a ) một ao cá hình chữ nhật có chiều rộng 175 m chiều rộng bằng nửa chiều dài Tính chu vi hình chữ nhật đó
b ) người ta đã trồng cây xanh xung quanh ao cá đó, cứ hai cây liền nhau thì cách nhau 2 m . Hỏi cần bao nhiêu cây để trồng cho đủ ?
Bài 3 : diện tích mảnh đất hình vuông đo được 64 mét vuông .Tính chu vi mảnh đất đó ?

in progress 0
Maria 1 năm 2021-09-13T16:15:10+00:00 2 Answers 26 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-13T16:16:55+00:00

  Đáp án:

    

     Bài 1 :                                                                        

        Nửa  chu vi của tấm kính đó là :               

                         9*3=27 (cm)

        Chiều dài tấm kính đó là :

                         27-9=18(cm)

        Diện tích tấm kính đó là :  

                        18*9=162(cm2)

                                Đáp số :162 cm2

  Bài 2 : 

             Chiều dài ao cá hình chữ nhật đó là :

                           175*2= 350 (m)

               Chu vi hình chữ nhật đó là : 

                         (350+175)*2=1050(m)

                                            Đáp số :1050 m

        b, Cần số cây để trồng cho đủ là : 

                    1050 : 2 = 525 (cây)

                                            Đáp số : 525 cây 

   Bài 3 : 

         Cạnh của mảnh đất hình vuông đó là 8 m vì 8*8=64 (m2)

         Chu vi hình vuông đó là :

                     8*4=32 (m)

                                              Đáp số : 32 m

  0
  2021-09-13T16:17:01+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Bài 1

  Nửa CV tấm kính là:

  9.3=27( cm)

  Chiều dài là

  27-9=18(cm)

  Diện tích là 18.9=162(cm2)

   

  Bài 2

  a.CHiều dài là  175.2=350(m)

  Chu vi là:( 175+350).2=1050(m2)

  b.Số cây được trồng là

  1050:2=525( cây)

  Bài 3 

  Cạnh của mảnh đất đó là 8.8=64(m2)

  Chu vi là:8.4=32(m)

  CHú thích dấu . là dấu nhân 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )