Bài 1 Nêu sự xuất hiện của con người trên trái đất Thời gian Động lực Bài 2 Vì sao xã hội nguyên thuỷ tan rã Bài 3 Lập bảng so sánh sự xuất hiện của c

Question

Bài 1
Nêu sự xuất hiện của con người trên trái đất
Thời gian
Động lực
Bài 2
Vì sao xã hội nguyên thuỷ tan rã
Bài 3
Lập bảng so sánh sự xuất hiện của các quốc gia cổ đại phương Đông và phương Tây
Thời gian, địa điểm
Bài 4
Lập bảng so sánh các thành tựu chính của các quốc gia cổ đại phương Đông và phương Tây

in progress 0
Iris 1 tháng 2021-08-31T06:18:13+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T06:19:28+00:00

  2.

  – Với sự xuất hiện của kim loại, công cụ lao động được cải tiến.

  => Làm tăng năng suất lao động => tạo ra sản phẩm dư thừa => tư hữu xuất hiện, dẫn tới sự phân chia giàu nghèo.

  => Xã hội nguyên thủy tan rã, nhường chỗ cho xã hội có giai cấp, nhà nước – đó là xã hội cổ đại.

  1.

  – Vượn cổ (chục triệu năm) => Người tối cổ (3 – 4 triệu năm).

  – Người tối cổ sống theo bầy gồm khoảng vài chục người trong hang động, mái đá. Săn bắt và hái lượm để ăn. Biết dùng lửa để sưởi ấm và nấu thức ăn.

  4.

  *PHƯƠNG ĐÔNG

  – Ở các quốc gia cổ đại phương Đông, do nhu cầu sản xuất nông nghiệp, người ta phải liên kết với nhau để khai phá đất đai làm thủy lợi. Một số công xã hợp với nhau lại hình thành tiểu quốc, đứng đầu gọi là vua. Mọi quyền hành tập trung vào tay vua tạo nên chế độ quân chủ chuyên chế.

  – Ở phương Đông vua là người tối cao nắm cả vương quyền và thần quyền. Ở Ai cấp vua được gọi là Pha-ra-ôn, ở Lưỡng Hà là En-xi, ở Trung Quốc là Thiên tử

  – Giúp việc cho vua là bộ máy quan liêu thừa hành như quan lại, quý tộc, tăng lữ.

  a) Sự phân hóa của xã hội cổ đại phương Đông

  – Giai cấp thống trị:

       + Vua nắm mọi quyền hành

       + Quý tộc gồm các quan lại, thủ lĩnh quân sự, những người phụ trách lễ nghi tôn giáo. Tầng lớp này sống sung sướng dựa vào sự bóc lột nông dân.

  – Giai cấp bị trị:

       + Nông dân công xã : Là thành phần sản xuất chính trong xã hội. Họ nhận ruộng đất của công xã để canh tác, song phải nộp một phần sản phẩm thu hoạch được và làm không công cho quý tộc.

       + Nô lệ: tầng lớp thấp nhất trong xã hội. Họ chuyên làm việc nặng nhặc hầu hạ quý tộc.

  b) Giải thích

  Do nền kinh tế của các nước phương Đông chủ yếu là kinh tế nông nghiệp nên xã hội phương Đông phân hóa trên cơ sở một nền kinh tế nông nghiệp.

  *PHƯƠNG TÂY

  a) Cư dân cổ đại Hy Lạp và Rô-ma đã xây dựng được một nền văn hóa cổ đại phát triển cao với những giá trị sau:

  – Lịch và thiên văn học: Cư dân Địa Trung Hải đã tính được một năm có 365 ngày và 1/4 ngày nên họ định ra một tháng lần lượt có 30 và 31 ngày riêng tháng 2 có 28 ngày.

  – Chữ viết: Phát minh ra hệ thống chữ a,b,c,… lúc đầu có 20 chữ sau được bổ sung thêm 6 chữ nữa để trở thành hệ thống chữ cái hoàn chỉnh.

  – Sự ra đời của khoa học: Chủ yếu trên các lĩnh vực toàn, lý, sử, địa. Trong lĩnh vực Toán học đã biết khái quát thành các định lý định đề . Khoa học đến Hy Lạp và Rô-ma thực sự trở thành khoa học.

  – Văn học: chủ yếu là kịch với các nhà viết kịch nổi tiếng Ê-sin, Sô-phốc,…

  – Nghệ thuật: Nghệ thuật tạc tượng thần và xây dựng đền thơ thần đạt đến đỉnh cao như tượng thần vệ nữ Mi-lô, lực sĩ ném đá, đền thờ Pac-tê-nông,…

  b) Hiểu biết khoa học đến Hy Lap và Rô-ma mới thực sự thành khoa học: Độ chính xác của khoa học đặc biệt là toán học không chỉ ghi chép và giải các bài riêng biệt mà thể hiện trình độ khái quát thành định lí, tiên đề, lí thuyết được thực hiện bởi các nhà khoa học tên tuổi đặt nền móng cho các ngành khoa học sau này. Ví dụ: tiên đề Ơ-cơ-lit, định lý Pi-ta-go, định lý Ta-let,…Những vấn đề mà trước đấy nghiên cứu vẫn còn có giá trị sử dụng đến ngày nay.

  Thể chế dân chủ cổ đại mang tính chất dân chủ rộng rãi. Tuy nhiên đây là một thế chế chính trị dựa trên sự bóc lột nô lệ, Những người lao động chủ yếu trong xã hội Địa Trung Hải là nô lệ thì không có quyền công dân. Đối với đông đảo quân chúng nô lệ và kiểu dân thì đó cũng là nền chuyên chính của giai cấp chủ nô

  Nghệ thuật tạc tượng thần và xây dựng đền thờ thần đạt đến đỉnh cao như tượng thần vệ nữ Mi-lô, lực sĩ ném đá, đền Pac-tê-nông,….

   Hơn 3 vạn công nhân hợp thành đại hội công dân, bầu và cử ra cơ quan nhà nước, quyết định mọi công việc của nhà nước.

  – Người ta khong chấp nhận có vua. Có 50 phường, mỗi phường cử 10 người làm thành Hội đồng 500 có vai trò như “quốc hội” thay mặt dân quyết định mọi việc. Hằng năm mọi công dân đều họp một lần ở quảng trường có quyền phát biểu và biểu quyết các vấn đề lớn của cả nước.

  – Thế chế dân chủ cổ địa phát triển nhất ở Aten.

  Ở Địa Trung Hải, mỗi vùng, mỗi mỏm bán đảo là một giang sơn của bộ lạc. Khi xã hội có giai cấp hình thành thì đây cũng là một nước. Nước nhỏ, nghề buôn bán phát triển nên cư dân sống tập trung chủ yếu ở thành thị được gọi là các thị quốc.

  Công cụ bằng sắt ra đời có ý nghĩa rất lớn đối với khu vực Địa Trung Hải: khai phá đất đai làm diện tích canh tác tăng, việc trồng trọt có kết quả cao hơn, sản xuất thủ công và kinh tế hàng hóa tiền tệ phát triển.

  0
  2021-08-31T06:19:54+00:00

  1  loài người xuất hiện cách đây khoảng 3-4 triệu năm.

  còn động lực mình ko bt làm

  – Kim loại ra đời ,làm cho năng suất lao động tăng cao , sản phẩm dư thừa

  – xã hội có người giàu , người nghèo

  => xã hội nguyên thủy tan rã

  3

  Quốc gia cổ đại phương Đông                                                         

  *Tên các quốc gia cổ đại ở phương Đông : Ai Cập, Lưỡng Hà , Ấn Độ , Trung Quốc

  Địa điểm : sông Nin,ơ-phơ-rát và Ti-gơ-rơ,sông Ấn và sông Hằng ,Hoàng Hà và Trường Giang

  Thời gian hình thành : từ cuối thiên niên kỉ IV đến đầu thiên niên kỉ III trước công nguyên

  Quốc gia cổ đại phương Tây

  *Tên các quốc gia cổ đại ở phương Tây : Hi Lạp , Rô-ma

  Địa điểm : các bán đảo Ban Căng và I-ta-li-a

  Thời gian hình thành :đầu thiên niên kỉ I trước công nguyên

  4

  Những  thành tựu của quốc gia phương Đông :

  + Chữ viết: Xuất hiện sớm ở Lưỡng Hà , Ai Cập (3500 năm TCN) Trung Quốc (2000 năm TCN).

  + Chữ số: Người Ấn Độ đã phát minh ra các chữ số trong đó có cả số 0.

  + Toán học: Nghĩ ra phép đếm đến 10 và rất giỏi về hình học, họ đã tính được số Pi bằng 3.1416

  + Những công trình kiến trúc : Kim tự tháp ở Ai Cập, Lưỡng Hà có thành Ba – bi – lon với cổng đền I – sơ – ta.

  Những thành tựa của quốc gia cổ đại phương Tây

   Người Hy Lạp, Rô Ma đã biết làm lịch dựa theo sự di chuyể của TĐ quay quanh MT

  Sáng tạo ra hệ chữ cái a,b,c.

  KHoa học:số học, hình học ,thiên văn ,vật lí , triết học, sử học,…

  Họ là những người đặt nền móng cho nhiều ngành khoa học sau này. Nền văn học: bộ sử thi I-li=at,của Hô-Me.

  CHÚC BẠN HỌC TỐT#

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )