bài 1: tìm 2 số có hiệu bằng 21. Biêt số lớn nhân với 1/8 thì bằng số bé nhân với 1/5 bài 2: tìm phân số có tổng của tử số và mẫu số là số lẻ bé nhất

Question

bài 1: tìm 2 số có hiệu bằng 21. Biêt số lớn nhân với 1/8 thì bằng số bé nhân với 1/5
bài 2: tìm phân số có tổng của tử số và mẫu số là số lẻ bé nhất có 3 chữ số. Nếu chuyển 2 đơn vị từ mẫu số lên tử số thì ta được phân số có giá trị bằng 1
làm nhanh ctl hay nhất + 5 sao

in progress 0
Elliana 2 tuần 2021-07-10T12:32:06+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-10T12:33:36+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  bài 1

  tỉ số giữa 1/8 và 1/5:

  1/8:1/5=5/8

  hiệu số phần bằng nhau:

  8-5=3(phần)

  giá trị 1 phần:

  21/3=7

  số bé bằng:

  7.5=35

  số lớn bằng:

  7.8=56

  bài 2(ta làm theo cách tổng hiệu)

  số lẻ bé nhất có 3 chữ số là 101

   vì Nếu chuyển 2 đơn vị từ mẫu số lên tử số thì ta được phân số có giá trị bằng 1

  Nên mẫu số hơn tử số:2.2=4 đơn vị

  mẫu số là:

  (101+4):2=52,5

  tử số là 

  (101-4):2=48,5

  phân số đó là 48,5/52,5(phân số này bị sai nhưng mik làm đúng nhé!!đề bị sai đó

  Tâm Langửi bạn

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )