Bài 1: Tìm x √9x – 5√x = 6 – 4√x Giúp mình với đc ko ạ

Question

Bài 1: Tìm x
√9x – 5√x = 6 – 4√x
Giúp mình với đc ko ạ

in progress 0
Jasmine 4 tuần 2021-07-10T11:56:09+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-10T11:57:55+00:00

  Đáp án: `x=9`

   

  Giải thích các bước giải:

  `\sqrt{9x} – 5\sqrt{x} = 6 – 4\sqrt{x}`

  `⇔3\sqrt{x}-5\sqrt{x}+4\sqrt{x}=6`

  `⇔2\sqrt{x}=6`

  `⇔\sqrt{x}=3`

  `⇔x=9`

  Vậy `x=9`

  0
  2021-07-10T11:58:02+00:00

  Đáp án:

   Ta có : 

  `√(9x) – 5√x = 6 – 4√x`

  `<=> 3√x – 5√x = 6 – 4√x`

  `<=> -2√x = 6 – 4√x`

  `<=> -2√x + 4√x = 6`

  `<=> 2√x = 6`

  `<=> √x = 3`

  `<=> x = 9`

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )