Bài 1 tìm chữ số tận cùng a,1546^1234567 b,507^100+123^99

Question

Bài 1 tìm chữ số tận cùng
a,1546^1234567
b,507^100+123^99

in progress 0
Eliza 6 ngày 2021-09-12T23:40:35+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-12T23:41:50+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

  a tân cung sẽ là 6 vì 6.6 có tận cùng là 6 . tiếp với 6 thì tận cùng của nó vẫn bằng 6

  Câu b bạn làm tương tự nhé

  0
  2021-09-12T23:41:53+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

  a) ${1546^{1234567}}$ tận cũng là 6

  vì lũy thừa của 6 luôn có tận cùng bằng 6 nên số 1546 (có tận cũng bằng 6 )có lũy thừa mũ bao nhiêu lên thì cũng có tận cũng bằng 6

  b) ${507^{100}} + {123^{99}}$ tận cùng là 4

  +ta thấy lũy thừa của 7 luôn có tận cũng theo quy luật: 7,9,3,1 ( thử sẽ thấy)

  hay cứ 4 số sẽ lặp lại số 7, mà 100 chia hết cho 4 nên ${507^{100}}$ tận cùng là 7

  + tương tự số 3 có tận cũng của lũy thừa theo quy luật: 3,9,7,1

  mà 99 chia 4 dư 3 nên ${123^{99}}$ có tận cùng là 7

  suy ra ${507^{100}} + {123^{99}}$ tận cùng là 4 ( do 7+7=14)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )