Bài 1: Tính diện tích hình thang có đáy lớn bằng 25m, chiều cao bằng 80% đáy lớn, đáy bé bằng 90% chiều cao.

Question

Bài 1: Tính diện tích hình thang có đáy lớn bằng 25m, chiều cao bằng 80% đáy lớn, đáy bé bằng 90% chiều cao.

in progress 0
Lyla 15 phút 2021-09-07T10:14:58+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T10:16:25+00:00

  Đáp án:

   430 m²

  Giải thích các bước giải:

  Chiều cao của hình thang đó là:
       25 × 80% = 20 ( m)
  Đáy bé của hình thang đó là:
       20 × 90% = 18 ( m)
  Diện tích của hình thang đó là:
        ( 25 + 18) × 20 : 2 = 430 ( m²)

                                  Đáo số:430 m²

   

  0
  2021-09-07T10:16:47+00:00

  @Gaumatyuki

  Đáp án:

  430m²

  Giải thích các bước giải:

  Chiều cao hình thang đó là:

       25 : 100 x 80 = 20 (m)

  Đáy bé hình thang đó là:

       20 : 100 x 90 = 18 (m)

  Diện tích hình thang đó là:

        ( 25 + 18) × 20 : 2 = 430 (m²)

                             Đáp số: 430m²

  Chúc bạn học tốt

  Cho mình hay nhất nha :3 

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )