Bài 1 : Tính nhanh a, 1 + 5 + 9 + 13 + … + 93 + 97 + 101 b, 1/2 + 1/6 + 1/12 + 1/20 + … + 1/9900 mọi người ơi giúp em với ạ chiều nay em kiểm tr

Question

Bài 1 : Tính nhanh
a, 1 + 5 + 9 + 13 + … + 93 + 97 + 101
b, 1/2 + 1/6 + 1/12 + 1/20 + … + 1/9900
mọi người ơi giúp em với ạ
chiều nay em kiểm tra rồi ạ

in progress 0
Eliza 2 tháng 2021-08-07T20:09:05+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-07T20:10:43+00:00

  a, tổng trên có số số hạng là: (101-1)/4+1=23(số hạng)

  Vậy 1+5+9+13+…+93+97+101=(101+1)*23/2=1173

  b, Đặt A=1/2+1/6+1/12+1/20+…+1/9900

  A=1/1*2+1/2*3+1/3*4+1/4*5+…+1/99*100

  A=1/1-1/2+1/2-1/3+1/3-1/4+1/4-1/5+…+1/99-1/100

  A=1/1-1/100

  A=99/100

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )