????⚡Bài 12.1: Hoà tan hoàn toàn 4,68 gam một kim loại kiềm trong a gam nước thu được dd X và 1,344 lít khí H2(đktc). a) Xác định tên kim loại kiềm.

Question

????⚡Bài 12.1: Hoà tan hoàn toàn 4,68 gam một kim loại kiềm trong a gam nước thu được dd X và 1,344 lít khí H2(đktc). a) Xác định tên kim loại kiềm.
b) Trung hoà dd X cần 200ml dd HCL aM. Tìm a?⚡????
????Bài 12.2: Hoà tan hoàn toàn 3,9 gam kim loại kiềm vào 136,2ml H2O thu được dd có nồng độ 4%. Tìm kim loại?????
????Bài 13: Cho 3 gam hỗn hợp gồm Na và một kim loại kiềm X(nhóm IA) tác dụng hết với 100,2 gam nước(nước lấy dư) thu được 2,24 lít khí H2(đktc) và dd Y. a) Viết phản ứng hoá học xảy ra. Tìm kim loại X?
b) Tính nồng độ mol, C% các chất trong dd Y(Biết khối lượng riêng của dd Y:14).????
????Bài 8*: Hoà tan hoàn toàn một kim loại R hoá trị 2 bằng dd H2SO4 loãng rồi cô cạn dd sau phản ứng thu được một lượng muối khan có khối lượng gấp 5 lần khối lượng kim loại R bạn đầu đem hoà tan. Xác định tên kim loại?????
GIÚP EM VỚI Ạ????

in progress 0
Eliza 3 tháng 2021-08-31T02:41:48+00:00 1 Answers 520 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T02:43:04+00:00

   12.1

  a nH2=0.06 

  2X+ 2H20 ::> 2XOH + H2

  nX=0.12

  ::) mX=4.68/012=39 ::> K

  b KOH + HCl ::> KCl + H20 

        0.12    0.12

  a=0.12/0.2 = 0.6M

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )