bài 2 toán 4 sách giáo khoa trang 86 câu a, b

Question

bài 2 toán 4 sách giáo khoa trang 86 câu a, b

in progress 0
Faith 3 tháng 2021-09-08T08:14:09+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T08:15:43+00:00

  Đáp án:

  bài 2 trang 86:

  a) 1995 x 253 + 8910 : 495

  = 504735 + 18

  = 504753

  b) 8700 : 25 : 4

  = 8700 : (25 × 4)

  = 8700 : 100

  = 87

  Giải thích các bước giải:

  0
  2021-09-08T08:15:58+00:00

  a)

  1995×253+8910:495

  =504735+18

  =504753

  b) 8700:25:4

  =8700:(25×4)

  =8700:100

  =87

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )