Bài 3. Cho tam giác ABC vuông tại A, đường trung tuyến CM. a)Cho biết BC = 10cm, AC = 6cm. Tính độdài đoạn thẳng AB b)Trên tia đối của tia MC lấy điểm

Question

Bài 3. Cho tam giác ABC vuông tại A, đường trung tuyến CM.
a)Cho biết BC = 10cm, AC = 6cm. Tính độdài đoạn thẳng AB
b)Trên tia đối của tia MC lấy điểm D sao cho MD = MC. Chứng minh rằng
tg MAC=tg MBD
Bài 4. Cho tam giác ABCcân tại A. KẻAH vuông góc với BC
a)Chứng minh tg AHB=tg AHC
b)Gọi M là hình chiếu của H trên AB, N là hình chiếu của H trên AC. Chứng minh tg HMB=tg HNC
làm hộ mik nha nếu đc thì vẽ hộ mik cái hinh nha nhanh nhất sẽ đc hay nhất

in progress 0
Mary 3 tuần 2021-07-11T00:31:04+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-11T00:32:19+00:00

   

  Giải thích các bước giải:

  a, Xét tam giác ABC vuông tại A
  AB^2 +AC^2= BC^2
  hay AB^2 +6^2=10^2
  nên AB^2+36=100
  AB^2 = 64
  AB = 8
  Do CM là đg trung tuyến trên AB (gt)
  nên M là trung điểm của AB
  BM = AB/2=4
  b,Xét tam giác ACM và tam giác BDM có:
  AM=BM(gt)
  góc AMC= góc BMD ( đối đỉnh)
  MD=MC (gt)
  nên tam giác MAC=tam giác MBD(c.g.c)

  Bài 4:

  a,Xét tg AHB và tg AHC

  AH chung

  HB=HC (tg ABC cân tại A)

  =>tg ……

  b,tự lm

  Chúc bn học tốt

   

  0
  2021-07-11T00:33:01+00:00

  Giải

  3a, Xét tam giác ABC vuông tại A
  AB^2 +AC^2= BC^2
  hay AB^2 +6^2=10^2
  nên AB^2+36=100
  AB^2 = 64
  AB = 8
  Do CM là đg trung tuyến trên AB (gt)
  nên M là trung điểm của AB
  BM = AB/2=4
  b,Xét tam giác ACM và tam giác BDM có:
  AM=BM(gt)
  góc AMC= góc BMD ( đối đỉnh)
  MD=MC (gt)
  Suy ra tam giác MAC=tam giác MBD(c.g.c)

  Bài 4:

  a,Xét tg AHB và tg AHC

  AH chung

  HB=HC (tg ABC cân tại A)

  vote 5 sao

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )