Bài 3 : Số học sinh khối 6 của một trường THCS trong khoảng 200 đến 400 em . Khi cô tổng phụ trách cho xếp hàng 12 , hàng 15 , hàng 18 để tham gia thể

Question

Bài 3 : Số học sinh khối 6 của một trường THCS trong khoảng 200 đến 400 em . Khi cô tổng phụ trách cho xếp hàng 12 , hàng 15 , hàng 18 để tham gia thể dục đồng diễn thì không thừa bạn nào . Tính số học sinh khối 6 đó
GIÚP MÌNH NHA , MÌNH ĐANG CẦN GẤP , MÌNH HỨA SẼ CHO 5 * + CTLH + TIM NHÉ
THANKYOUSOMUCH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!^^

in progress 0
Parker 2 tuần 2021-11-28T13:41:25+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-28T13:42:54+00:00

  $12=2^2.3$

  $15=3.5$

  $18=2.3^2$

  $BCNN(12,15,18)=2^2.3^2.5=180$

  $BC(12,15,18)=B(180)=$ `{0;180;360;540;…}`

  $200≤B(180)≤400=360$

  Số hs khối `6` là $360$ hs

   

  0
  2021-11-28T13:43:13+00:00

        Bạn xem hình :

  ( Sai thì thông cảm nha )

          Tự làm : `100 %`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )