Bài 3. Tìm và phân tích cấu tạo của phép so sánh (theo mô hình cấu tạo 4 yếu tố): 1. Cỏ bờ đê rất lạ Xanh như là chiêm bao (Xuân Quỳnh) 2. Quả bắt

Question

Bài 3. Tìm và phân tích cấu tạo của phép so sánh (theo mô hình cấu tạo 4 yếu tố):
1. Cỏ bờ đê rất lạ
Xanh như là chiêm bao
(Xuân Quỳnh)
2. Quả bắt đầu chín lự
Ngọt như nỗi nhớ nhà.
(Anh Thơ)
3. Dù ai nói ngả nói nghiêng
Lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân.
(Ca dao)
4. Quê hương là chùm khế ngọt
Cho con trèo hái mỗi ngày
Quê hương là đường đi học
Con về rợp bướm vàng bay.
(Đỗ Trung Quân)

in progress 0
Everleigh 3 tháng 2021-09-19T19:19:08+00:00 2 Answers 32 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-19T19:20:14+00:00

  1.

  Cỏ bờ đê rất lạ

  Xanh như là chiêm bao.

                            (Xuân Quỳnh)

  – Vế A: Cỏ bờ đê rất lạ.

  – Phương diện so sánh: Xanh.

  – Từ ngữ so sánh: như là.

  – Vế B: chiêm bao.

  2.

  Quả bắt đầu chín lự

  Ngọt như nỗi nhớ nhà.

                             (Anh Thơ)

  – Vế A: Quả bắt đầu chín lự.

  – Phương diện so sánh: Ngọt.

  – Từ ngữ so sánh: như.

  – Vế B: nỗi nhớ nhà.

  3.

  Dù ai nói ngả nói nghiêng

  Lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân.

                                                  (Ca dao)

  – Vế A: Dù ai nói ngả nói nghiêng.

  – Phương diện so sánh: Lòng ta vẫn vững. (chí hướng)

  – Từ ngữ so sánh: như.

  – Vế B: kiềng ba chân.

  4.

  Quê hương là chùm khế ngọt

  Cho con trèo hái mỗi ngày

  Quê hương là đường đi học

  Con về rợp bướm vàng bay.

                               (Đỗ Trung Quân)

  Câu 1:

  – Vế A: Quê hương.

  – Phương diện so sánh: là.

  – Từ ngữ so sánh: không có.

  – Vế B: chùm khế ngọt.

  Câu 3:

  – Vế A: Quê hương.

  – Phương diện so sánh: là.

  – Từ ngữ so sánh: không có.

  – Vế B: đường đi học.

  0
  2021-09-19T19:20:42+00:00

  `1)` Hình ảnh so sánh : Cỏ bờ đê xanh như là chiêm bao

  `2)` Hình ảnh so sánh : Quả bắt đầu chín lự ngọt như nỗi nhớ nhà

  `3) ` Hình ảnh so sánh : Lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân

  `4)` Hình ảnh so sánh : Quê hương là chùm khế ngọt, Quê hương là đường đi học

  $ \begin{array}{|c|c|} \hline \rm Vế\,\,A& \rm Phương\,\,diện\,\,so\,\,sánh&\rm Từ\,\,so\,\,sánh&\rm Vế\,\,B \\\hline \rm Cỏ\,bờ\,đê&\rm xanh&\rm như\,là&\rm chiêm\,bao \\\hline \rm Quả\,\,bắt\,\,đầu\,\,chín\,\,lự&\rm ngọt&\rm như&\rm nỗi\,\,nhớ\,\,nhà \\\hline \rm Lòng\,\,ta&\rm vẫn \,\,vững & \rm như&\rm kiềng\,\,ba\,\,chân \\\hline \rm Quê\,\,hương&&\rm là &\rm chùm\,\,khế\,\,ngọt \\\hline \rm Quê\,\,hương &&\rm là&\rm đường\,\, đi \,\,học \\\hline \end{array}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )