Bài 4: Giải thích vì sao khi nhốt một con dế mèn (hoặc con châu chấu) vào một lọ nhỏ rồi đậy nút kín,sau một thời gian con vật sẽ chết ?

Question

Bài 4: Giải thích vì sao khi nhốt một con dế mèn (hoặc con châu chấu) vào một lọ nhỏ rồi đậy nút kín,sau một thời gian con vật sẽ chết ?

in progress 0
Abigail 2 tuần 2021-12-04T16:38:29+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-04T16:39:38+00:00

  Đáp án:

   Vì thiếu O2

  Giải thích các bước giải:

   vì ban đầu khi đậy nút thì vẫn còn O2 nên con vật vẫn hô hấp bình thường nhưng sau 1 thời gian O2 hết nên con vật không hô hấp được nên sẽ chết

  0
  2021-12-04T16:39:49+00:00

  Khi nhốt một con dế mèn (hoặc con châu chấu) vào một lọ nhỏ rồi đậy nút kín, sau một thời gian con vật chết vì ở trong lọ kín ban đầu có một ít oxi, qua một thời gian,khi oxi hết sẽ không còn không khí để duy trì sự sống cho chúng nên con vật sẽ chết.

  Mình tự nghĩ chứ không chép mạng nhé!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )