Bài 6: (0,75 điểm) Đường kinh tuyến là một nửa đường tròn nối từ cực Bắc đến cực Nam của Trái Đất. Giả sử Trái Đất là hình cầu và có thể tích khoảng 1

Question

Bài 6: (0,75 điểm) Đường kinh tuyến là một nửa đường tròn nối từ cực Bắc đến cực Nam của Trái Đất. Giả sử Trái Đất là hình cầu và có thể tích khoảng 1098×109 (km3). Một học sinh quan sát trên quả địa cầu và nhận thấy vị trí cung tròn từ Đà Lạt đến xích đạo khoảng 1340 km. Biết V = $\frac{4}{3}$.$\pi$.$R^{3}$
a) Tính độ dài đường kinh tuyến (làm tròn đến hàng trăm)
b) Tính vĩ độ của Đà Lạt ? (làm tròn đến độ)

in progress 0
Alexandra 1 năm 2021-07-17T17:24:49+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-17T17:25:56+00:00

  a,

  Thể tích Trái Đất: $1098.10^9(km^3)$

  Bán kính Trái Đất:

  $\dfrac{4}{3}\pi.R^3=1098.10^9$

  $\to R\approx 6399,87(km)$

  b,

  Đặt $x$ (độ) là vĩ độ của Đà Lạt.

  Ta có: $\dfrac{6399,87.\pi.x}{180}=1340$

  $\to x\approx 12$

  Vậy vĩ độ Đà Lạt là $12^o$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )